Duurzaamheid belangrijk in Huurlingsedam

woensdag 31 mei 2017

In Huurlingsedam 2 is duurzaamheid erg belangrijk. Daarom heeft de gemeente Wijchen goede afspraken gemaakt met de projectontwikkelaars die Huurlingsedam 2 realiseren. Die afspraken gaan over de inrichting van de wijk en het ontwerp en de bouw van de woningen. De duurzame werkwijze heeft drie belangrijke onderdelen: de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), het energiepakket en de afvoer van regenwater.

Over de Energieprestatie coëfficient
De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een getal waaraan je kan zien hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het gebouw. Voor elk bouwproject moeten de ontwikkelaars van tevoren aangeven wat dat getal zal zijn. Daarbij gelden landelijke richtlijnen. Een EPC voor nieuwbouwprojecten mag nooit hoger zijn dan 0,4. 

In Huurlingsedam 2 willen we de hele wijk nóg energiezuiniger maken. We houden een EPC aan van maximaal 0,36. Dat is 10% lager dan de minimale eis van de overheid! Die 0,36 geldt als gemiddelde voor de hele wijk. Dat betekent dat sommige woningen wat lager zullen scoren en andere wat hoger. De precieze EPC per woning hangt bijvoorbeeld af van onder andere het woningtype en de stand ten opzichte van de zon. Maar geen enkele woning komt boven de 0,4 uit.

Over het energiepakket
Als je duurzaamheid erg belangrijk vindt, kun je als koper een energiepakket voor je woning kopen. Dat brengt de EPC van je woning terug naar 0,0! Als je dit energiepakket koopt, wordt het dak van je woning aan één kant volledig bedekt met zonnepanelen. Met deze panelen levert je woning zelf de energie die je nodig hebt (bij een gemiddeld gezinsgebruik) voor de verwarming, warm water uit de kraan, ventilatie en verlichting. Ook passen we eventueel andere energiebesparende maatregelen toe. Denk bijvoorbeeld aan een installatie waarmee we de warmte uit het wegstromende douchewater opnieuw benutten. De warmwaterketel hoeft dan minder hard te werken. De precieze kosten van het energiepakket hangen af van het type woning dat je kiest. Als je niet kiest voor het energiepakket met EPC=0,0 is het ook mogelijk om te kiezen voor andere aanvullende energiemaatregelen.

Duurzaamheidslening 
De gemeente wil je een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid verstrekken als je kiest voor een EPC=0,0 energiepakket. Dat heet een duurzaamheidslening. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. Tijdens de start verkoop zal er een medewerker van de gemeente aanwezig zijn om nadere uitleg te geven over deze duurzaamheidslening.

Over de afvoer van regenwater
In Huurlingsedam 2 stroomt het regenwater voor een groot gedeelte boven de grond weg. Het stroomt dan naar zogenaamde wadi’s en dus niet door ondergrondse rioolbuizen. Dit is een milieuvriendelijke manier om water af te voeren. Dit betekent dat er in Huurlingsedam 2 bij flinke regenbuien meer water op straat staat (en wat langer dan anders). In de wadi’s blijft het water maximaal 48 uur staan. 

Wadi
Een wadi is een laag liggende groenstrook die water opvangt. In de wadi zakt het water geleidelijk de bodem in. Bij hevige neerslag kan de wadi vol raken en tijdelijk overstromen. Dat is niet erg, want het water loopt dan weg naar de slootjes in het gebied. De gemeente Wijchen kiest er voor om bij nieuwbouwprojecten het regenwater zoveel mogelijk in het gebied zelf te ‘bewaren’. Zo houden we het grondwater op peil. Bovendien is het beter voor de zuiveringsinstallaties van rioolwater. Die kunnen dan zo goed mogelijk werken.

Hoe leggen wij het afvoersysteem aan bij woningen?
Bij het bouwen van je woning zorgen we ervoor dat het regenwater vanaf het dak via een pvc-leiding naar beneden kan stromen. Die leiding voeren we onder de grond naar de voorkant van je woning. Daar stroomt het water via een putje de straat op. Hetzelfde doen we voor het regenwater dat op het dak van de berging en het pad achter je huis (de achterpaden) valt. Ook dat water leiden we via ondergrondse leidingen naar openbaar terrein. Deze leidingen in de achterpaden worden ook aangesloten op buizen die naar de bodemlaag onder de kleilaag lopen zodat het water kan wegzakken in de bodem. Het water dat niet wegzakt in de bodem, loopt via een putje de straat op. Dit water stroomt vervolgens over de straat naar de wadi’s. De toekomstige bewoners die een achterpad achter de woningen hebben zijn eigenaar van deze achterpaden. En zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het pad en de leidingen onder het pad. 

Water onder de vloer
De woningen hebben geen kruipruimte. Wel is er wat ruimte onder de vloer op de begane grond. Na een stevige regenbui kan er water in deze ruimte komen. Dat komt doordat deze loze ruimte lager ligt dan de straat en de tuin. Ook kan het zo zijn dat dit water blijft staan. Dat komt door de kleigrond in Huurlingsedam. Deze kleigrond neemt niet zo snel water op. Het is geen probleem dat er water blijft staan onder je vloer. We maken de vloer op de begane grond namelijk volledig damp- en luchtdicht. Er kan dus geen vocht vanuit deze loze ruimte in de woning komen. Het water zakt uiteindelijk vanzelf in de grond.

Water in de tuin?
Wij vullen de tuin aan met grond uit de bouwput van je woning. Daardoor kan het zijn dat het water in de tuin langer blijft staan. De kleigrond van Huurlingsedam neemt namelijk maar langzaam water op. Je kunt dit voorkomen door de tuin aan te vullen met zand. Daarin kan het water makkelijker wegzakken. Maar let op: onder het zand zit dan nog steeds de kleigrond. Bij een stevige regenbui kan het dus voorkomen dat je tuin toch wat langer nat blijft. Houd hier rekening mee bij de aanleg van de tuin. Pas eventueel zelf aanvullende maatregelen toe.

Zo min mogelijk verharding
We adviseren je om in de tuin zo min mogelijk verharding (tegels, beton en klinkers) aan te leggen. Zonder verharding kan het water namelijk beter wegzakken in de bodem en stroomt er minder water naar de straat en de lagergelegen tuinen. Ook bomen en planten zorgen ervoor dat water uit de tuin beter wordt opgenomen. 

Verticale grondboringen
Een andere mogelijkheid om het regenwater in je tuin sneller te laten wegzakken, is het toepassen van verticale grondboringen. Dit zijn boringen door de kleilaag heen. De kleilaag wordt dan als het ware ‘lek’ geboord met verticaal geboorde kokers. Via deze kokers kan het regenwater zakken naar de bodemlaag onder de kleilaag. Daardoor blijft het niet bovenop de kleilaag in de tuin staan. Deze verticale grondboringen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Zelf verantwoordelijk
Als toekomstige bewoner ben je zelf verantwoordelijk voor maatregelen om water goed af te voeren uit je tuin. Wij organiseren hierover informatiebijeenkomsten voor mensen die een woning gekocht hebben. 

  • Duurz01.jpg
  • Vogel_01_300dpi_bew header.jpg
  • Duurz03.jpg
  • Duurz02.jpg
  • AI_BlokH.jpg
  • luchtfotodec16.jpg
  • Fase1_01.jpg
  • Fase1_02.jpg
Huurlingsedam 2
< Terug naar project
AI_vogelvlucht.jpg
driessen__pim_driessen.jpg
Pim DriessenDriessen Makelaardij